Eksperci Pionu Naukowo-Badawczego Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD mają za sobą bardzo pracowity, a zarazem usłany sukcesami okres. Przedstawiciele Pionu wzięli czynny udział w bardzo ważnych dla sektora konferencjach naukowych, co przekuło się na rozbudowanie dorobku naukowego Grupy F.B.I. TASBUD, co warte dodania – wielokrotnie cytowanego przez wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. Na wspomnianych konferencjach nasi przedstawiciele kolejny raz mogli podzielić się swoją wiedzą z zakresu innowacyjnych rozwiązań stosowanych w inżynierii i budownictwa, w tym sztucznej inteligencji.

Między innymi taką tematykę omawiano m.in. w Dobczycach (k. Krakowa), gdzie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Konferencja odbyła się w dniach 17–18 czerwca br. pod patronatem honorowym J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora. Celem konferencji była prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących szeroko pojętego obszaru niezawodności i bezpieczeństwa. W konferencji z ramienia Pionu Naukowo-Badawczego naszej grupy udział wzięli dr inż. Andrzej Czapczuk, prof. dr hab. inż. Jacek Piekarski oraz dr inż. Jacek Dawidowicz wygłaszając bardzo ciekawą prelekcję naukową. Pod autorstwem powyżej wymienionego zespołu F.B.I. TASBUD, ukazała się nietuzinkowa publikacja naukowa z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w inżynierii.

W czerwcu odbyła się także międzynarodowa konferencja naukowa ASEE19 International Conference on Advances in Energy Systems and Enviromental Engineering (z ang. Międzynarodowa konferencja na temat postępów w systemach energetycznych i inżynierii środowiska), w której nie zabrakło czynnego, merytorycznego uczestnictwa przedstawicieli Pionu Naukowo-Badawczego Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD; nasza Grupa uczestniczyła w konferencji jako Złoty Sponsor wydarzenia. Organizatorem konferencji były światowe uczelnie techniczne: Politechnika Wrocławska (Polska), Brunel University London (Wielka Brytania), Texas A&M University-Kingsville (USA) i RUDN University (Rosja).

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD od wielu lat  twórczo współpracuje naukowo i badawczo z uczelniami wyższymi zarówno w Polsce, jak i za granicą naszego kraju. Jako międzynarodowa, odpowiedzialna jednostka bierzemy czynny udział w kongresach, konferencjach, sympozjach, a także publicznych dyskusjach dotyczących rozwoju sektora budownictwa, również w aspektach naukowych. Udział w wydarzeniach naukowych pozwala na wymianę doświadczeń i przedstawienie osiągnięć naukowych Grupy F.B.I. TASBUD, przed uznanym naukowym gremium. Konfrontacja różnych poglądów na ten sam temat pozwala nam zweryfikować kierunek dalszej pracy naukowo-badawczej i często wpływa katalitycznie dla nowych opracowań Pionu Naukowo-Badawczego, czego dowodem są liczne publikacje i patenty klasy A. Branie czynnego udziału w konferencjach naukowych pozwala także na integrację środowiska naukowego, a nawet tworzenie platform do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Na kolejne wydarzenia, w których udział weźmie Pion Naukowo-Badawczy F.B.I. TASBUD nie będzie trzeba długo czekać – już niebawem zdamy Państwu relacje z udziału na kolejnych konferencjach naukowych, organizowanych na rynkach, gdzie obecna jest nasza Grupa.