Project Description

W 2011 i 2012 roku poprzez wykonanie kompleksowej przebudowy Szpitala Bielańskiego F.B.I. TASBUD S.A. wspierała realizację misji placówki, jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, najlepszymi tradycjami, osiągnięciami naukowymi oraz nowymi technologiami medycznymi, w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy. W zakres robót wchodziła m.in.: rozbudowa i modernizacja budynku „H” i „D”, poradni „K” oraz kompleksowy remont Centralnego Bloku Operacyjnego, przebudowa pomieszczeń administracyjno-biurowych w czynnym obiekcie, polegające na wykonaniu robót budowlanych: konstrukcyjnych i wykończeniowych, sanitarnych, wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, gazu, gazów medycznych, ppoż., robót elektrycznych, teletechnicznych, instalacji przeciwpożarowej oraz szeregu robót towarzyszących.