Project Description

W 2015 roku F.B.I. TASBUD S.A. zakończyła prace nad rozbudową i przebudową budynku „B” i „A” na potrzeby Oddziału Patologii Noworodka.

W dniu 04.02.2015 r. Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz uroczyście otworzyła nowy odział Szpitala Bielańskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele m. st. Warszawy, zarząd i pracownicy Szpitala Bielańskiego, przedstawiciele F.B.I. TASBUD S.A. m.in. Prezes Zarządu – Pan Bogdan Czapczuk oraz V-ce Prezes Zarządu dr inż. Andrzej Czapczuk oraz media.

Z części budynku A i B został wydzielony obszar na Pododdział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, który gruntownie został przebudowany.

Drugi etap obejmował nadbudowę budynku „G” i „F” – ten ostatni przeznaczony na nowoczesne Oddziały Internistyczne. Wykonywaliśmy również kompleksową modernizację Oddziału Gastroenterologii i IV Oddziału Wewnętrznego mieszczących się w budynku „E”.

Prowadzone roboty wymagały precyzji i dokładności, ponieważ podczas robót szpital cały czas świadczył usługi zdrowotne dla pacjentów.