Project Description

W powstałym w 1915 roku szpitalu, który z biegiem lat przeistoczył się z małej jednostki leczniczej w Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, F.B.I. TASBUD S.A., uczestnicząc w realizacji zadania pn. „Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego”, jako Generalny Wykonawca przy zastosowaniu specjalistycznych robót konstrukcyjnych dobudowała nowy budynek wraz z łącznikiem do istniejącego kompleksu, w którym będzie zlokalizowany Szpitalny Oddział Ratunkowy, zmodernizowała obecny Oddział wraz z doposażeniem istniejącej już części i wyposażeniem nowej w specjalistyczny sprzęt medyczny ratujący życie. Nowy Oddział jest podzielony na takie sektory jak: rejestracja i przyjęcia pacjentów, segregacja medyczna, sala resuscytacyjno-zabiegowa, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacyjna oraz zaplecze administracyjno-gospodarcze. Aby umożliwić pacjentom kontynuowanie leczenia i nieograniczony dostęp do opieki medycznej F.B.I. TASBUD S.A. prowadziła wszelkie roboty w czynnym obiekcie, starając się jednocześnie nie zakłócać spokoju pacjentów.