Project Description

Na terenie Gminy Raszyn w miejscowości Sękocin prowadziliśmy roboty polegające na rozbudowaniu Szkoły Podstawowej. Zakres robót obejmował dobudowanie nowej, wielokondygnacyjnej części od strony wschodniej starego budynku. Na parterze nowego budynku znajdują się takie pomieszczenia jak: hol z klatką schodową i windą, szatnie, sanitariaty, sklepik, świetlica, jadalnia wraz z w pełni wyposażonym zapleczem gastronomicznym. Na pierwszym piętrze zlokalizowane są: sale dydaktyczne, sale multimedialne, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. Po zrealizowaniu dobudowy nowego budynku gruntownie przebudowaliśmy stary budynek, który zmienił całkowicie swoje przeznaczenie. W środkowej części budynku dobudowaliśmy jedną kondygnacja, gdzie znajdują się szatnie z natryskami dla potrzeb boiska i korytarz z platformą schodową a pierwsze piętro zostało zaadaptowane na potrzeby sal dydaktycznych. Część wschodnia i północna kompleksu została gruntownie zmodernizowana, począwszy od wymiany istniejących instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej poprzez wzmocnienie i zmodyfikowanie konstrukcji po wymianę poszycia dachowego i dostosowanie tej części na potrzeby sal komputerowych wraz z serwerownią, sali gimnastycznej wraz z zapleczem, kotłowni. Zagospodarowana została również przestrzeń wokół Szkoły. Znajdują się tam nowoczesne place zabaw dla dzieci, poliuretanowe podłoża, budynek gospodarczy, chodniki, parking oraz trybuny i boisko.