Project Description

Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedla mieszkaniowego składającego się z budynków wielorodzinnych wykończonych w standardzie „pod klucz” wraz z niezbędną infrastrukturą i powierzchniami utwardzonymi oraz obiektami towarzyszącymi. Ta prestiżowa inwestycja, która powstaje na terenie gminy Olofstrom w Szwecji zostanie wykonana w trybie Design & Build.

Planowany standard wykończenia łączy polską jakość i szwedzką użyteczność. Charakterystycznym elementem inwestycji jest klinkierowa fasada, natomiast konstrukcja wykonana zostanie z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Budynki są dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a na dziedzińcu będzie znajdować się dodatkowy wspólny budynek pełniący rolę świetlicy i miejsca spotkań lokalnej społeczności.

Realizacja inwestycji została zlecona w wyniku publicznego postępowania przetargowego. Zamawiającym jest przedsiębiorstwo komunalne. Na terenie gminy Olofstrom mieści się m.in. fabryka samochodów Volvo.

www.olofstromshus.se