Project Description

F.B.I. TASBUD S.A.

REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY

z Funduszy Europejskich.

”PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

DOFINANSOWANIE NR. POIR.03.02.01-14-0038/18-00”

Celem projektu jest:

Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie uruchomienia produkcji innowacyjnego, energooszczędnego systemu budownictwa prefabrykowanego w oparciu o zastrzeżone rozwiązania.

Efekty:

– zmniejszony średni współczynnik przenikania ściany U na narożu o 0,015 W/m2K*,

– zmniejszona strata ciepła przez 1m wysokości naroża ścian budynku przy różnicy temperatur 40oC o

0,504 W/h*,

– zmniejszone zróżnicowanie temperatur na powierzchni całej ściany o 0,08 oC*,

-zmniejszona masa ścian o 88 kg/mb wysokości budynku dzięki specjalnej wkładce izolacyjnej*,

-zmniejszenie ilości procesów wykonywanych na budowie o 1*,

-redukcja ilości elementów łączących elementy ścienne o 9 szt./100m2 ściany*,

-zwiększony zakres odchyłki montażowej o min.+-2,5mm* w stos. do poł. spawanych i skręcanych,

-skrócony czas montażu 1 złącza o min. 20 min**,

-zwiększona nośność na rozciąganie o min. 6,6 kN**.

Dofinansowanie projektu z UE:

19 778 445,00 zł

Wartość całego projektu:

55 676 093,40 zł