Project Description

Zrealizowaliśmy kolejny etap generalnej przebudowy i rozbudowy istniejącego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego budynku: pawilonu handlowo-usługowo-biurowego znajdującego się w samym centrum Bródna, przy pętli autobusowej. Obecnie wykonany etap robót polega na zwiększeniu kubatury pawilonu (co wymaga wykonania szeregu specjalistycznych robót konstrukcyjnych) oraz podwyższeniu standardu, gdyż kondygnacja parteru w znacznej części została wykonana z cegły klinkierowej, co jeszcze bardziej wyróżnia pawilon spośród otaczających go budynków. Wcześniej wykonaliśmy roboty konstrukcyjne w tym wyminę wszystkich ścian zewnętrznych, wymianę dachu, wymianę ślusarki oraz stolarki, wymianę wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych, roboty wykończeniowe oraz dostosowaliśmy pawilon do użytku i wyeliminowaliśmy zagrożenia dla użytkowników w postaci usunięcia elementów azbestowych budynku (nasza firma jako jedna z nielicznych w Polsce posiada uprawnienia do zabezpieczania i używania wyrobów zawierających substancje niebezpieczne, w tym azbest oraz ich bezpiecznego użytkowania). Roboty związane z azbestem wymagały niezwykłej precyzji, aby nie zagrażały zdrowiu mieszkańców okolicznych budynków. Przebudowany pawilon charakteryzuje się zrównoważoną, charakterystyczną formą bryły z użyciem współczesnych materiałów zarówno konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz wykończeniowych. Przyjazna dostępność powierzchni usługowych i handlowych uzyskana została poprzez wygodną i czytelną komunikację oraz łatwość dojścia z ciągów pieszych, natomiast atrakcyjna przestrzeń wewnętrzna obiektu otrzymana została poprzez specjalne ukształtowanie komunikacji wewnętrznej. Charakterystyczna architektura stanowi równocześnie walor zapraszający klienta jak i rozpoznawalny znak przestrzenny.