Project Description

Realizujemy inwestycję polegającą na budowie trzeciego kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z innowacyjnym i unikatowym w skali kraju Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym, które stanowi niezależny i imponujący w rozmiarach i technologii kompleks. Multidyscyplinarne Centrum Badawcze powstaje jako ośrodek rozwoju badań i nauki w dziedzinie nauk cyfrowych, którego priorytetowym celem będzie tworzenie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych w gospodarce i realizacji zadań państwa na różnych poziomach związanych z transformacja cyfrową. Koncepcja MCB stworzona została w oparciu o założenie trwałego wielopoziomowego partnerstwa z podmiotami gospodarczymi branży gospodarki cyfrowej, w szczególności szeroko rozumianej gospodarki danymi. Centrum będzie skupiać także zespoły rozwojowe stowarzyszonych firm innowacyjnych, blisko współpracujące z jego grupami naukowymi. Realizacja tej inwestycji w sposób szczególny wpisuje się więc w strategię Spółki z uwagi na innowacyjną działalność naszego Pionu Naukowo – Badawczego, który należy do grona jednostek współpracujących z UKSW.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze, jako część Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, składać się będzie z szeregu ośrodków badawczych, które wraz z laboratoriami charakteryzują się niezwykle szerokim spektrum działalności, m. in. w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, analizy danych i modelowania wielkoskalowego, cyberbezpieczeństwa, technik obrazowania 3D, przetwarzania danych geoprzestrzennych, analizę wizualna i modelowanie wizualizacyjne, po anatomię wirtualną i symulację medyczna oraz modelowanie obliczeniowe w cyfrowej medycynie.

Na całość inwestycji składa się kompleks 2 budynków położonych w Dziekanowie Leśnym, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego:

  • budynek 'A 'o charakterze badawczo – laboratoryjnym z przestrzenią kreatywna,
  • budynek 'B ’ o charakterze badawczo – laboratoryjnym.

Budynek A składać – się będzie z trzech kondygnacji. Na pierwszej kondygnacji przewiduje się: hol główny z recepcja i ochrona, sanitariaty, studio RTV na ok. 100 miejsc, oraz laboratoria i przestrzeń dla pracy koncepcyjnej. Na drugiej kondygnacji przewiduje się powierzchnię dla pracy koncepcyjnej, sanitariaty, salki konferencyjne. Na trzecim poziomie przewiduje się powierzchnię typu 'open space’ do dowolnej aranżacji oraz sanitariaty. Budynek A ma mieć charakter reprezentacyjny i jest usytuowany od frontu, przy ulicy Marii Konopnickiej.

Budynek B będzie przestrzenią o funkcji laboratoryjnej, w której odbywać się będą prace badawcze i doświadczalne oraz testy na różnego rodzajach produktach i urządzeniach na najwyższym światowym poziomie badawczym. Obiekt ten będzie znajdował się w głębi działki, w drugiej linii zabudowy, połączony łącznikiem z budynkiem A.

Kompleks Uniwersytetu w pełni będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, co jest niezbędne dla integracji społecznej i służy znoszeniu barier. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w realizacji inwestycji, która w sposób tak znaczący i tak różnorodny przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce.

www.cnt.edu.pl