Project Description

Zabytkowy budynek Domu Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka w Warszawie został pobudowany w 1912 roku. Oficjalne otwarcie Domu Sierot nastąpiło w 1913 roku i do czas II Wojny Światowej pełnił on swoją funkcję. W 1940 roku Dom Sierot został przeniesiony do Getta, a budynek aż do 1957 roku zajmowały różne instytucje państwowe. Na przestrzeni lat 2010 i 2011, niespełna 100 lat od pobudowania obiektu, F.B.I. TASBUD S.A. wykonała jego kompleksową modernizację, obejmującą zarówno część zewnętrzną jak i wewnętrzną. Rozebrane zostało poddasze budynku, wykonaliśmy nowe pokrycie dachowe, zabytkową elewację budynku wraz z jego ociepleniem, wewnątrz budynku wykonaliśmy szereg precyzyjnych robót konstrukcyjnych polegających na wymianie stropów oraz innych elementów konstrukcyjnych, wymieniliśmy posadzki, wykonaliśmy szereg robót sanitarnych związanych z wymianą instalacji wody ziemnej, ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji, instalacji gazowej, instalacji c.t., zmodernizowaliśmy sanitariaty wraz z montażem ceramiki sanitarnej i wyposażenia dodatkowego, wykonaliśmy: instalację wentylacji w budynku, modernizację węzła ciepłowniczego, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę stolarki drzwiowej oraz kompleksowy remont i modernizację kuchni łącznie z montażem specjalistycznego wyposażenia oraz separatorów.