Project Description

F.B.I. TASBUD S.A. współpracując od lat z fundacją Ewy Błaszczyk „AKOGO” ma swój znaczny udział w budowie Kliniki „BUDZIK”, zrealizowanej na terenie INSTYTUTU – „POMNIK ZDROWIA DZIECKA” w Warszawie, gdzie znajdują opiekę dzieci w śpiączce spowodowanej ciężkim niedotlenieniem mózgu. Klinika zajmuje powierzchnię 1.500 m² i znajduje się w niej 15 pokoi przystosowanych do pełnej hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej dzieci. „BUDZIK” połączony jest łącznikiem z oddziałem Rehabilitacji Pediatrycznej w Centrum Zdrowia Dziecka. Pełny program leczniczo-rehabilitacyjny Kliniki „BUDZIK” obejmuje: farmakoterapię, leczenie zachowawcze, świadczenia pielęgniarskie i pielęgnacyjne, program leczenia usprawniającego (rehabilitacja), program leczenia wspomagający kinezyterapię, program psychologiczny oraz diagnostykę i konsultacje lekarskie jak również program psychologicznego wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci w śpiączce, dotkniętych długotrwałym stresem i wypaleniem.