Project Description

Na terenie jednej z najstarszych dzielnic Warszawy – Mokotowa przeprowadziliśmy generalną rozbudowę i przebudowę budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi, pochodzącego z lat sześćdziesiątych XX wieku. Prowadzone prace miały na celu dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, co wiązało się z dobudowaniem nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne, generalną przebudową istniejących budynków, wybudowaniem łączników spajających wszystkie obiekty w jedną całość, przebudową hali sportowej, budową szachtów windowych oraz montażem specjalistycznych wind i podestów umożliwiających dotarcie osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje i we wszystkie części Szkoły.