Project Description

Budowa budynku biurowego wraz z podwieszonym łącznikiem do istniejącego kompleksu oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Arkuszowej 39 w Warszawie.

Budowa wymagała pełnego profesjonalizmu z uwagi na fakt, że w pobliżu budowy funkcjonuje kompleks biurowy, który był czynny przez cały okres budowy. Wymagało to od Generalnego Wykonawcy wykonania dodatkowych zabezpieczeń oraz precyzji prowadzonych robót. Dodatkową trudność przy realizacji przedmiotowej inwestycji stanowiło usytuowanie nowo budowanego budynku oraz brak miejsca na zaplecze. Generalny Wykonawca F.B.I. TASBUD S.A. doprowadził do końca realizację inwestycji, która obecnie stanowi jeden z najbardziej prestiżowych i użytecznych budynków e bezpośredniej okolicy od realizacji.