Project Description

F.B.I. TASBUD S.A. zrealizowała oraz doprowadziła do uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zlecenie m.st. Warszawy w stale rozwijającej się i najbardziej zaludnionej dzielnicy Mokotów niezbędny budynek użyteczności publicznej jakim jest sześciooddziałowe przedszkole przy ul. Bełskiej o powierzchni użytkowej około 1500 m². W nowopowstałym budynku znajduje się sześć nowoczesnych sal dydaktycznych, aula wielofunkcyjna, sala plastyczna jak również pokoje do prowadzenia zajęć indywidualnych przez specjalistów tj. logopedę czy psychologa, a także całe zaplecze kuchenne. Realizacja inwestycji obejmowała również zagospodarowanie terenu wokół budynku, gdzie wykonaliśmy fukcjonalny plac zabaw, a także boisko sportowe. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonym pracom przez F.B.I. TASBUD S.A. w lewobrzeżnej części Warszawy powstało w pełni profesjonalne przedszkole przystosowane do potrzeb jego młodych użytkowników oraz standardów europejskich, w którym swoją edukację rozpocznie 150 przedszkolaków.